Kierownictwo KPP w Kamieniu Pomorskim - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Kierownictwo KPP w Kamieniu Pomorskim

Kierownictwo KPP w Kamieniu Pomorskim

Komendant Powiatowy Policji

w Kamieniu Pomorskim

mł. insp. Leszek Nowak

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Kamieniu Pomorskim

mł. insp. Katarzyna Opalińska