Zespół Dzielnicowych - Posterunek Policji w Dziwnowie - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Posterunek Policji w Dziwnowie

Zespół Dzielnicowych

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

GMINA DZIWNÓW

mł. asp.  Anna Kempa

telefony kontaktowe:

  • 91 38 25 596
  • 91 38 25 598
  • 571 323 815 (aktywny podczas służby obchodowej)

adresy email:

  • dzielnicowy.kamienpomorski12@sc.policja.gov.pl
  • dzielnicowy.kamienpomorski13@sc.policja.gov.pl


Rejon służbowy nr XII (teren miejski) obejmuje:
Miejscowości: Dziwnów.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:

W ramach konstatacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Dziwnowa ustalono, że głównym problemem rejonu nr 12, są kierujący pojazdami niestosujący się do znaków drogowych oraz poruszający się z nadmierną prędkością w rejonie ul. Matejki w Dziwnowie. Do naruszeń tych dochodzi w strefie zamieszkania. Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, należy dążyć do zminimalizowania opisanego zagrożenia, bądź jego całkowitego wyeliminowania. W związku  z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr XIII (teren pozamiejski) obejmuje:

Miejscowości: Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:

Podczas konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami rejonu służbowego nr 13, a także na podstawie otrzymywanych od nich wiadomości e-mail ustalono, że głównym problemem rejonu są kierujący pojazdami, którzy nie stosują się do znaków drogowych i do przepisów ruchu drogowego w miejscowości Dziwnówek. Tam, na odcinku od skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Kamieńska i Kołobrzeska, w kierunku Kamienia Pomorskiego, nagminnie przekraczają oni dopuszczalną prędkość. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, należy dążyć do zminimalizowania opisanego zagrożenia, bądź jego całkowitego wyeliminowania. W związku  z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.