Komisariat Policji w Międzyzdrojach

Zespół Dzielnicowych

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

MIASTO I GMINA MIĘDZYZDROJE

asp. szt. Dariusz Marjański

telefony kontaktowe:

  • 91 38 25 338
  • 571 323 824 (aktywny podczas służby obchodowej)

adresy email:

  • dzielnicowy.miedzyzdroje8@sc.policja.gov.pl
  • dzielnicowy.miedzyzdroje9@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy nr VIII (teren miejski) obejmuje:

Miejscowości: Międzyzdroje.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami oraz na podstawie informacji od osób odwiedzających miejscowość Międzyzdroje oraz przeprowadzanych interwencji Policji i Straży Miejskiej ustalono, że głównym problemem w rejonie służbowym nr 8, są liczne wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu publicznym - w rejonie sklepów Netto i Biedronka, przy ul. Gryfa Pomorskiego. W związku z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr IX (teren pozamiejski) obejmuje:

Miejscowości: Lubin, Wapnica, Wicko, Grodno II, Grodno I, Trzciągowo, Lubiewo.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami oraz na podstawie przeprowadzanych interwencji Policji i Straży Miejskiej ustalono, że głównym problemem w rejonie służbowym nr 9, jest zjawisko niewłaściwej opieki i nadzoru nad zwierzętami w miejscach publicznych. Poprzez nie wypełnianie obowiązków ciążących na właścicielu psa w trakcie spaceru, gdy zwierzęta biegają swobodnie, załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscach niedozwolonych, a właściciele po nich nie sprzątają. W związku z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.