Zespół Dzielnicowych - Komisariat Policji w Wolinie - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Komisariat Policji w Wolinie

Zespół Dzielnicowych

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

MIASTO I GMINA WOLIN

asp. Robert Branicki
 
telefony kontaktowe:
  • 91 38 25 359
  • 571 323 819 (aktywny podczas służby obchodowej)
adres email:
  • dzielnicowy.wolin5@sc.policja.gov.pl
 
Rejon służbowy nr V (teren miejski) obejmuje:

Miejscowości: Wolin.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku:

W rejonie służbowym na ul. Słowiańskiej w Wolinie – droga publiczna, powiatowa w zarządzie Gminy Wolin, zdiagnozowano problem:

1. Nieprawidłowego parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi w tym na terenach zielonych i chodnikach, co jest uciążliwe dla pieszych użytkowników chodnika i stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerzystów oraz zmotoryzowanych użytkowników drogi,

2. Przekraczania dozwolonej prędkości 50km/h, poruszanie się pojazdów z nadmierną prędkością, co jest uciążliwe dla mieszkańców i stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych użytkowników drogi.

Problemy zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców z ulicy Słowiańskiej w Wolinie, użytkowników drogi oraz odnotowanych zdarzeniach drogowych – kolizje i wypadki drogowe. W związku  z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

mł. asp. Wojciech Ziółkowski

telefony kontaktowe:

  • 91 38 25 359
  • 571 323 821 (aktywny podczas służby obchodowej)

adresy email:

  • dzielnicowy.wolin6@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr VI (teren pozamiejski) obejmuje:

Miejscowości: Płocin, Sułomino, Karnocice, Dargobądz, Ostoja, Kodrąbek, Kodrąb, Jagienki, Joromierz, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Łowno, Ładzin, Warnowo, Darzowice, Unin, Rabiąż, Jarzębowo, Korzęcin, Domysłów, Wisełka, Kołczewo, Łuskowo, Sierosław, Świętoujść, Wartowo, Warnowo, Łojszyno, Granik, Rekowo, Zastań, Żółwino.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku:

W rejonie służbowym nr 6, w okolicy obszarów wiejskich zdiagnozowano problem zaśmiecania obszarów leśnych, jak i okolic dróg publicznych. Problem zdiagnozowano na podstawie codziennego obchodu oraz spotkań z sołtysami i społecznością lokalną. Ponadto, w miejscowości Wisełka zdiagnozowano problem wyrzucania śmieci w rejonie linni brzegowej Jeziora Wisełka. Problem zdiagnozowano na podtsawie informacji od mieszkańców. W związku  z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

mł. asp. Krzysztof Pacholski

telefony kontaktowe:

  • 91 38 25 357
  • 571 323 818 (aktywny podczas służby obchodowej)

adresy email:

  • dzielnicowy.wolin7@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr VII (teren pozamiejski) obejmuje:

Miejscowości: Ostromice, Strzegowo, Troszynek, Troszyn, Parłowo, Parłówko, Mierzęcin, Wiejkowo, Siniechowo, Skoszewo, Koniewo, Zagórze, Wiejkówko, Gogolice, Recław, Rzeczyn. Piaski Wielkie. Laska, Dramino, Dobropole, Jagniątkowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku:

W rejonie służbowym nr 7, na drodze krajowej nr 3, w rejonie miejscowości Wolin-Troszyn, zdniagnozowano problem zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi. Problem zdiagnozowano na podstawie ilości prowadzonych postępowań o wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w sprawie wypadków drogowych. W związku z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie, w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.