Zagraj z nami w bezpieczeństwo - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Zagraj z nami w bezpieczeństwo

Zagraj z nami w bezpieczeństwo

Policja Zachodniopomorska od 2014 roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego realizuje program profilaktyczny pn. "Zagraj ze mną w bezpieczeństwo". Finansowany jest z budżetu Województwa w ramach podpisanej umowy.

 

Program kierowany jest do dzieci w wieku do 6 do 10 r.ż. Porusza w szerokim zakresie kwestie bezpieczeństwa najmłodszych.

Integralną częścią programu jest tworzona przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, wielkoformatowa gra planszowa gdzie uczestnicy zabawy w aktywny sposób stają się jej częścią. Gracze pokonując kolejne etapy gry sami stają się jej elementami, dynamicznie poruszając się po planszy i rozwiązując kolejne profilaktyczne zagadki. Zasady gry są proste, rzut ponadwymiarową kostką powoduje przesuwanie się po planszy pionków (dzieci przebranych w kolorowe stroje), oraz odkrywanie znajdujących się na poszczególnych polach zadań (zagadek lub czynności do wykonania).

Interaktywne uczestnictwo w tej zabawie sprzyja wzrostowi zainteresowania najmłodszych treściami profilaktycznymi. Zakres informacji przekazywanych najmłodszym mieszkańców naszego województwa poprzez udział w Grze jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole, na podwórku, nad wodą, w trakcie letnich wakacji oraz odpoczynku zimowego, bezpiecznych zachowań w kontaktach z osobami obcymi, z bezpańskim psem jak również sposobem informowania służb ratunkowych o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.