Bezpieczny Senior

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!

Debata ewaluacyjna: „Bezpieczny Senior” w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Szanowni Mieszkańcy,

realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w debacie ewaluacyjnej.

Celem organizacji spotkania ewaluacyjnego, jest podsumowanie założeń omówionych podczas debaty inauguracyjnej, której tematem było: zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

DATA I MIEJSCE DEBATY:

  • 25 marca 2019 r. godz. 1500;
  • Sala Klubu Seniora w Kamieniu Pomorskim ul. Kościuszki 3;

TEMATY DEBATY:

  • podsumowanie debaty społecznej „Bezpieczny senior” z dnia 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) godz.: 15:00 w Sali Klubu Seniora w Kamieniu Pomorskim ul. Kościuszki 3;
  • współpraca osób starszych z funkcjonariuszami Policji w zakresie reagowania na wszelkie zakłócenia porządku i naruszanie przepisów prawa - aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
  • działania edukacyjne podejmowane przez funkcjonariuszy Policji, mające na celu zapobieganie wzrostowi ilości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu seniorów;
  • rola dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” i jego wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa osób starszych.

sierż. Aleksandra Berenda