Bezpieczny Senior

BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR – ZAPRASZAMY NA DEBATĘ!

Debata społeczna pt. „Bezpieczny Senior” w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Szanowni Mieszkańcy,

realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w debacie społecznej.

Celem organizacji spotkania, jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem debaty będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie z Państwem pozwoli nam ustalić, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz określić i zaplanować działania zapobiegawcze odpowiadające na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

DATA I MIEJSCE DEBATY:

  • 26 listopada 2018 r. godz. 1500;
  • Sala Klubu Seniora w Kamieniu Pomorskim ul. Kościuszki 3;

TEMATY DEBATY:

  • współpraca osób starszych z funkcjonariuszami Policji w zakresie reagowania na wszelkie zakłócenia porządku i naruszanie przepisów prawa - aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
  • wpływ współpracy z funkcjonariuszami Policji na wzrost poziomu bezpieczeństwa osób starszych;
  • działania edukacyjne podejmowane przez funkcjonariuszy Policji, mające na celu zapobieganie zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu osób starszych;
  • Rola dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” i jego wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa seniorów na terenie powiatu kamieńskiego.

sierż. Aleksandra Berenda